Kultur for godt voksne på Villa Holtet

For noen år siden begynte jeg å spille trekkspill . Etter hvert ble det musikk og sang på sykehjem og seniorsentre. Bl.a. på Villla Holtet som du ser et bilde av her, og hvor mine visekabareter inngår som en del av konseptet "Allsang på Villaen". Koronaen satte en foreløpig stopper for denne virksomheten, men kabaretene er nå lagt ut digitalt her på min hjemmeside "visekabaret.com". Trykk på knappen "velg kabaret" for å se hele kabareten. Under knappene "visestubber 1 og 2" kan du høre på en og en vise. Og under knappen "Visetekster" finner du tekstene til visene i kabaretene.

God fornøyelse!

Per Thoresen

 Jeg ønsker VELKOMMEN til et visemiljø for godt voksne med en vise av Lillebjørn Nilsen:

 Husk å bruke head-set (høretelefon) eller en ekstra høytaler da det gir en vesentlig bedre lydkvalitet!!