REVY-KABARET - med kjente og kjære revyviser

Her kan du laste ned tekstene til de visene som synges i kabareten

BYEN VÅR - Oslo gjennom sang, musikk og historiske tilbakeblikk

Her kan du laste ned tekstene til de visene som synges i kabareten.
(Videoen for selve kabareten er under produksjon)

DRØMMEN VINKE EN STANN - Alf Prøysen i ord og toner

Her kan du laste ned tekstene til de visene som synges i kabareten.

BANK I BORDET - om gamle skikker, overtro og tradisjoner

Her kan du laste ned tekstene til de visene som synges i kabareten.
(Videoen for selve kabareten er under produksjon)